Esittely

 

Pramilla 3 -hanke, sen tavoitteet ja toteutus

Pramilla 3- hanke on hyvin sujuneiden Pramilla 1- ja Pramilla 2- hankkeiden
jatkohanke ja sen päätavoitteena on opettajien pedagogisten ja didaktisten
valmiuksien kartuttaminen, opetuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen,
sosiaalisen median ja IT-teknologian hyödyntämismahdollisuuksiin
perehtyminen sekä hankkeissa hyväksi havaittujen käytäntöjen juurruttaminen osaksi opistojen normaalikäytäntöjä. Hankkeeseen kuuluvat Salon kansalaisopisto,
Someron kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen
kansalaisopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. Salon kansalaisopisto toimii hankkeen koordinaattorina. Mukana yhteistyökumppanina on Raumana kansalaisopisto.

Pramilla 3 -hanke sai rahoituspäätöksen kesäkuussa 2015, tällöin hankkeen toimintakin virallisesti käynnistettin. Suunnitteluvaihe on tätä artikkelia syyskuussa kirjoitettaessa vielä käynnissä, mutta hanke etenee vauhdilla ja seuraavasti: 

Oppiainetiimien miehitys alkaa olla selvillä, nämä tiimit järjestäytyvät vielä syksyn 2015 aikana.

Koulutustarvekysely suoritetaan syyskauden 2015 aikana. Tällä hetkellä tarvekartoituksen kysymyspatteria valmistellaan. Varsinainen kysely toteutetaan Digiumin verkkokyselylomakkeella ja sen tulevat saamaan  kaikki edellämainittujen kansalaisopistojen opettajat, niin päätoimiset kuin tuntiopettajatkin sekä muu henkilöstö.

Pramilla-opistojen yhteinen Intranet ja verkkokokoustila ovat tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa. Oppiainetiimeille annetaan Adobe Conect -verkkokokoustilan käyttökoulutusta syksyn 2016 aikana.

Helmikuussa 2016 toteutetaan seminaariristeily, jossa muun muassa esitellään kyselyssä selvinneet koulutustarpeet. Näitä kurssitoiveita pyritään toteuttamaan hankkeen puitteissa mahdollisimmaan paljon vuoden 2016 aikana. Seminaariristeilyllä oppiainetiimitkin pääsevät ääneen.

Laatutyötä viedään hankkeessa eteenpäin vertailemalla eri opistojen laatumiitareita keskenään ja näin löytää parannuskohteita opistojen omaan laatutyöhön.