Pramilla 3 on käynnistynyt!

 

Ei kahta ilman kolmatta! Kahden edellisen hankkeen jatkeena Pramilla 3 jatkaa edellisissä hankkeissa aikaansaatujen käytäntöjen edelleen kehittämistä. Tavoitteena on myös aiemmissa hankkeissa syntyneiden, hyväksi havaittujen käytäntöjen vakiinnuttaminen opistojen pysyviksi toimintatavoiksi.  

 

Varsinais-Suomen kattavaa opistoverkkoa ovat jälleen kutomassa Salon kansalaisopisto, Someron kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut Rauman kansalaisopiston ollessa hankkeessa yhteistyökumppanina. Hanke ulottuu vuoden 2016 loppuun ja tällä kertaa hankkeen pääkoordinaattorina toimii Salon kansalaisopisto.

 

Tämän hankkeen aikana tapahtuu muun muassa seuraavaa:

  • Oppiainetiimien toiminnan kehittäminen: Uusien oppiainetiimien muodostus käynnissä, tiimien ensimmäiset kokoontumiset syksyllä.

  • Intranet ja verkkokokoustila: Pramilla-opistojen yhteisen intranetin alustava suunnittelu käynnissä, myös Adobe Connect –verkkokokousympäristön hyötykäyttöä lisätään.

  • Opetustarvekartoitus: Syyskauden 2015 aikana suoritetaan opistojen päätoimiselle henkilöstölle sekä tuntiopettajille suunnattu koulutustarvekysely. Vastausten pohjalta toteutetaan kurssipaketti kalenterivuoden 2016 aikana.

  • Laivaseminaari: Pramilla-laivaseminaari toteutetaan helmikuussa 2016! Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet syyskauden kuluessa.