Pramilla II – Varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen
Osaava opettaja-hanke

Taustaa
Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman rahoittama
Pramilla II-hanke päättyi vuoden vaihtuessa. Pramilla-verkostoon
ovat kuuluneet hanketta hallinnoineen Vakka-Suomen kansalaisopiston lisäksi
Salon kansalaisopisto, Somero-opisto, Turun suomenkielinen
työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut

Tämä hanke oli hyvin sujuneen Pramilla-hankkeen (2011-2012)
jatkohanke ja sen päätavoitteena on ollut opettajien pedagogisten ja didaktisten
valmiuksien kartuttaminen, opetuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen,
sosiaalisen median ja IT-teknologian hyödyntämismahdollisuuksiin
perehtyminen sekä verkostoitumisen ja työssäjaksamisen tehostaminen.

Hanketoimintaa ja -tuloksia
Rahoituspäätös hankkeeseen saatiin maaliskuussa 2013. Hieman vajaassa
kahdessa vuodessa järjestettiin jälleen koulutuksia, yhteisiä virkistäytymis-
ja verkostoitumistilaisuuksia ja luotiin uusia yhteisiä malleja toimintatapojen
kehittämiseksi.

Hanketukien suuruus on pienentynyt vuosi vuodelta ja tässäkin
hankkeessa kävi niin, että varsinainen Osaava–rahoitus pääsi loppumaan jo
alkukesästä 2014. Opistoverkostomme jatkoi kuitenkin toimintaa omalla rahoituksella
vielä syyskaudella, joskin tietysti hieman ”sammutetuin lyhdyin”.

Kaiken kaikkiaan tämän kakkosvaiheen aikana hanketoimintaan osallistui lähes 900
henkeä, koulutustunteja oli reilut 250 ja tilastoitavia koulutustyöpäiviä lähes 800.
Yhteisten tilaisuuksien aiheina olivat mm. arvioinnin kehittäminen CAF-seminaareissa
(2013), opettajien didaktisten taitojen parantaminen, erilaiset tietotekniseen osaamiseen
liittyvät koulutukset ja oppiainetiimien kokoontumiset (6 tiimiä). Näistä täytyy erikseen
mainita tiimit, joiden kautta löydettiin todellinen ”konkretia” opettajien työn
kehittämiselle. Yhteiset virkistäytymistilaisuudet  keräsivät edelleen eniten osallistujia
toimien siten parhaiten eri opistojen opettajien verkottamisen välineinä.

Jatkoa
Osaava-hankerahoitus vuosille 2015-16 on parhaillaan haettavana. Verkostomme on
päättänyt hakea jatkoa ja Pramilla 3-hankesuunnitelma on valmistumassa.
Tarkoituksena on vahvistaa aiempien Pramilla-hankkeiden aloittamia kehittämistoimen-
piteitä ja verkostoyhteistyötä. Nähtäväksi jää, jatkammeko vielä näissä merkeissä.
Tässä vaiheessa täytyy vain todeta, ”parasta se on ollut, kun se Pramillaa on ollut!”
Kiitos aktiivisille ohjausryhmän jäsenille ja kiitos kaikille mukana olleille!

 

Uudessakaupungissa 4.3. 2015

Anna-Maija Lagerström
hankekoordinaattori, Vakka-Suomen kansalaisopisto