Pramilla 3 – Varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen Osaava opettaja
-hanke

Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää ja rahoittamaa
valtakunnallista Osaava –ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on opistoissa
työskentelevien opettajien osaamisen kehittäminen ja henkilöstön
työhyvinvoinnin vahvistaminen. Hankkeeseen kuuluvat Salon kansalaisopisto,
Someron kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen
kansalaisopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. Salon kansalaisopisto toimii hankkeen koordinaattorina. Mukana yhteistyökumppanina on Raumana kansalaisopisto.

 

Osaava-ohjelma

Osaava-ohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2010 käynnistämä valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön kehittämisohjelma. Sen tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista osaamista. Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstökoulutusta palvelemaan työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita.

Pääosassa Osaava-ohjelman hankkeissa ovat tarvelähtöiset, paikallisesti laadittavat osaamisen kehittämisen mallit ja toimintasuunnitelmat, joiden runkona ovat osaamistarvekartoitukset sekä paikalliset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat. Hankkeessa haetaan uusia ja innovatiivisia osaamisen kehittämisen tapoja ja malleja. Suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön, työyhteisön ja työnantajan tarpeet.